Zabytki Żarowa z lotu ptaka

/ ZDJĘCIA –  GRZEGORZ LEWICKI / TOMASZ NYCZ
/ MIEJSCE – ŻARÓW
/ CZAS TRWANIA – 00:03:13
/ MUZYKA – DARIUSZ MIZIARSKI

Zabytki Łażan z lotu ptaka

/ ZDJĘCIA –  GRZEGORZ LEWICKI / TOMASZ NYCZ
/ MIEJSCE – ŁAŻANY
/ CZAS TRWANIA – 00:03:18
/ MUZYKA – DARIUSZ MIZIARSKI

Zabytki Siedlimowic z lotu ptaka

/ ZDJĘCIA –  GRZEGORZ LEWICKI / TOMASZ NYCZ
/ MIEJSCE – SIEDLIMOWICE
/ CZAS TRWANIA – 00:03:15
/ MUZYKA – DARIUSZ MIZIARSKI

Zabytki Wierzbnej z lotu ptaka

/ ZDJĘCIA –  GRZEGORZ LEWICKI / TOMASZ NYCZ
/ MIEJSCE – WIERZBNA
/ CZAS TRWANIA – 00:03:01
/ MUZYKA – DARIUSZ MIZIARSKI

Zabytki Mrowin z lotu ptaka

/ ZDJĘCIA –  GRZEGORZ LEWICKI / TOMASZ NYCZ
/ MIEJSCE – WIERZBNA
/ CZAS TRWANIA – 00:04:21
/ MUZYKA – DARIUSZ MIZIARSKI

Zabytki Pożarzyska z lotu ptaka

/ ZDJĘCIA –  GRZEGORZ LEWICKI / TOMASZ NYCZ
/ MIEJSCE – WIERZBNA
/ CZAS TRWANIA – 00:03:38
/ MUZYKA – DARIUSZ MIZIARSKI