Historia mówiona

W tym dziale posłuchasz narracji głosowych, w których mieszkańcy Gminy Żarów dzielą się swoimi wspomnieniami. Jest to miejsce w którym organizatorzy projektu będą publikować pliki dźwiękowe czytane w oparciu o wcześniej opracowane teksty historyczne lub o wywiady narracyjno-biograficzne… Zapraszamy do posłuchania historii mówionych…

Edward Lisiecki

Dawny pracownik Dolnośląskich Zakładów Chemicznych ORGANIKA – Edward Lisiecki, opowiada o swojej pracy w fabryce, specyfice zakładu, relacjach między ludzkich etc. Po prostu posłuchaj!