-

LOKALNE HISTORIE MÓWIONE

Są to wspomnienia mieszkańców Gminy Żarów, ich historie które zgodzili się opowiedzieć w celu nagrania dźwiękowego reportażu. W ramach projektu, który został dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w programie „Patriotyzm Jutra”, zarejestrujemy 5 plików audio.

-

Rekrutujemy

Poszukujemy osób, które są mieszkańcami Gminy Żarów. Nasi narratorzy opowiadają o lokalnej historii, o własnych doświadczeniach i wspomnieniach, które chcemy ocalić od zapomnienia. Chcesz przekazać nam swoją opowieść?

Nagrywamy

Z naszymi rozmówcami umawiamy się w ich domach, w przestrzeniach gdzie czują się komfortowo, a stres przed rozmową jest mały. W kameralnych warunkach określamy trajektorię rozmowy po czym włączamy rejestrator i pozwalamy mówić o lokalnej historii!

Publikujemy

Po przeprowadzeniu wywiadu narracyjno-biograficznego, zabieramy się za obróbkę cyfrową nagrania w celu publikacji "opowiadania" w mediach społecznościowych oraz na stronach naszego projektu! Wszystkie nagrania mają wolną licencję. Możesz z nich korzystać!

POSŁUCHAJ NAGRAŃ GŁOSOWYCH

Stanisław Jaryczewski – ur. 1931 – Niezwykle radosny mieszkaniec Żarowa opowiada m.in.: o polowaniach, walkach bokserskich, motocyklach, siatkówce, koloniach letnich, budowie gazociągów, kłodzkiej twierdzy, kopalniach, tajnych archiwach w ŻZMO oraz o mieście.

Stanisława Łomańska – ur. 1922 – 97-letnia mieszkanka Mrowin opowiada o życiu kulturalnym w klubie prasy i książki „Ruch” oraz o sytuacji we wsi po II Wojnie Światowej.

Teresa Gotowała – ur. 1944 – Mieszkanka Żarowa opowiada ul. Krętej i Krótkiej, o centrum Żarowa, stawie miejskim i cmentarzach.

Ryszard Dykcik – Mieszkaniec Łażan opowiada o teatrach: Jacy Tacy, Tolerancja, Bezdomny. Mówi o perypetiach żarowskiej sceny teatralnej od 1989 roku.

Helena Słowik – Wieloletnia przewodnicząca Rady miejskiej w Żarowie oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie opowiada o początkach samorządu w Żarowie, narodzinach komisji obywatelskiej oraz powstaniu gimnazjum na planach z Baden Baden!

/ Interesuje nas wszystko co może rozbudować świadomość o Gminie Żarów!

Przy rozmowie niezwykle pomocne mogą okazać się fotografie z rodzinnych albumów. Zajrzyj do szuflady i sprawdź czy posiadasz zdjęcia, które przedstawiają nieistniejące obiekty architektoniczne, ciekawe wydarzenia z przeszłości. Na miejscu postaramy się je zdigitalizować, dlatego też nie musisz się rozstawać z pamiątkami!

Jesteś najstarszym mieszkańcem Żarowa i pamiętasz miasto z dzieciństwa?

Brałaś udział w lokalnych wydarzeniach w latach 60-80-tych XX wieku?

Pamiętasz wybuch w DZCH Organika?

Pracowałaś w żarowskich fabrykach w okresie PRL-u?

Masz wspomnienia związane ze stanem wojennym lub powodziami?

Chcesz opowiedzieć kiedy i w jakich okolicznościach Twoja rodzina przyjechała do Żarowa?

/ Chcesz budować Lokalne Historie Mówione?

Skontaktuj się z Fundacją Inicjatywa B

www.inicjatywab.pl

www.facebook.com/fundacjainicjatywab

kontakt@inicjatywab.pl

781 041 989

Działamy na terenie Miasta i Gminy Żarów

www.bibliotekadziedzictwa.pl

www.facebook.com/bibliotekadziedzictwa

kontakt@bibliotekadziedzictwa.pl