-

REGAŁ PAMIĘCI W ŻAROWSKIEJ BIBLIOTECE

Regał pamięci ma spełniać funkcję wernisażu, ale także biblioteki multimedialnej wyposażonej w tablet oraz specjalnie zaprojektowaną aplikację, które umożliwią realizację szybkiej kopii na smartphon. Dokumenty, które zakupimy za dobrowolne wpłaty, już w styczniu trafią na autorski regał i będą mogły cieszyć oko mieszkańców Gminy Żarów, którzy dotkną, zobaczą oraz skopiują na własny użytek konkretny eksponat…

-

Dokumenty zakupione

Na Regale pamięci znajdują się materiały, które zostały zakupione na internetowych aukcjach, giełdach staroci oraz od prywatnych kolekcjonerów. Pozyskanie materiałów jest możliwe dzięki dobrowolnym wpłatom mieszkańców Gminy Żarów.

Dokumenty przekazane bezpłatnie

Na Regale pamięci znajdują się materiały, które zostały przekazane w formie darowizny. Zachęcamy mieszkańców Gminy Żarów do wspólnego budowania dziedzictwa regionu 58-130.

Cyfrowe Archiwum Lokalne

Cyfrowe archiwum, w którym znajdują się dokumenty oraz fotografie prowadzi Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. W zbiorach znajdują się zdigitalizowane pamiątki mieszkańców Gminy Żarów.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego to projekt-koncepcja; eksperyment dwóch organizacji pozarządowych. Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, już w styczniu planują otwarcie regału pamięci, który zostanie zainstalowany w siedzibie Biblioteki Publicznej,  partnera niniejszego przedsięwzięcia. Instalacja „Regał pamięci”, to owoc akcji społecznej, której celem jest ochrona dziedzictwa lokalnej społeczności.

CYKLICZNE SPOTKANIA PRZY REGALE PAMIĘCI

W miłej atmosferze, przy kawie lub herbacie – posłuchamy Państwa wspomnień, zeskanujemy przyniesione materiały utrwalając je w formie cyfrowej w celach późniejszej publikacji, poszukamy odpowiedzi na zadane pytania, wspólnie postaramy się zbudować świadomość… Dlatego, jeśli w Twoich szufladach lub albumach rodzinnych, znajdują się jakiekolwiek pamiątki dot. przewodniego tematu spotkania, przyjdź i podziel się swoją wiedzą, która jest bardzo wartościowa dla lokalnej wspólnoty!

CZEGO SZUKAMY ?

Szukamy archiwaliów dot. Gminy Żarów, które pochodzą z okresu: przedwojennego, powojennego, z lat 50-90-tych XX wieku i mogą dokumentować tradycję, historię oraz kulturę Naszego regionu! Co możesz przekazać? Interesują nas fotografie zrobione w przestrzeni miasta, zdjęcia z minionych wydarzeń, materiały dot. fabryk i zakładów żarowskich, życie gminy w okresie PRL-u, mapy, pocztówki, listy, gazety, a także wspomnienia… Chcesz pomóc? Udostępnij posiadane przez Ciebie materiały do skanowania lub przekaż je na Regał pamięci, informuj o osobach, zdarzeniach z przeszłości, weź udział w spotkaniach tematycznych oraz śledź informacje, które pojawiają się na Naszych stronach internetowych… Materiały możesz wrzucić także do Skrzynki Poczty Historycznej!

JAKI JEST PLAN DZIAŁANIA?

Organizatorami projektu Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów są: Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. Owocem tej akcji społecznej jest Regał pamięci, który stał się swoistym archiwum unikalnych materiałów dot. Naszego regionu. Na Regale pamięci znajdują się: afisze, dokumenty, dyplomy, listy, fotografie, gazety, pocztówki, mapy, reklamy oraz wspomnienia. Może ich być dużo więcej, ale musisz włączyć się do akcji!

Zbiórka pieniędzy

Pierwszym etapem niniejszego projektu jest zbiórka pieniędzy na konkretny dokument, artefakt dot. historii lub kultury, które są związane z Gminą Żarów. Tutaj prosimy o pomoc finansową. Pieniądze przeznaczone na zakup materiałów, najczęściej z zagranicznych aukcji, zbieramy najczęściej na konto bankowe Fundacji Inicjatywa B. W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszymi organizacjami…

Digitalizacja

Po zakupie i otrzymaniu przesyłki, przystępujemy niezwłocznie do digitalizacji zakupionych dokumentów. Elektroniczne kopie udostępniane są na „wolnej licencji” wszystkim mieszkańcom Gminy Żarów. Lokalna społeczność może wykorzystywać skopiowane materiały na własne komercyjne i niekomercyjne potrzeby. Prosimy jednak o wskazanie źródła pochodzenia materiałów.

Archiwizacja

Po procesie digitalizacji, od końca stycznia 2017 roku, wszystkie zakupione materiały trafią na „regał pamięci”, który zostanie zainstalowany w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Żarów. To właśnie tam, sponsorzy oraz osoby zainteresowane będą mogły „na miejscu” wypożyczyć oryginalne dokumenty, będą mogły je zeskanować i sfotografować. Więcej informacji na miejscu w siedzibie Biblioteki Publicznej w Żarowie…

ZAWARTOŚĆ REGAŁU PAMIĘCI W ŻAROWSKIEJ BIBLIOTECE...

Są to pisma urzędowe, zaświadczenia, rachunki, zamawiania, książeczki pracy oraz inne materiały, które można sklasyfikować mianem dokumentu. Fotografie z rodzinnych albumów oraz poniemieckie foto-pocztówki, zdjęcia studyjne oraz inne materiały graficzne. Roczniki, periodyki, czasopisma polskie i zagraniczne, gazety przed i powojenne, które dot. Gminy Żarów. Kartki korespondencyjne oraz drukowane i pisane listy od dawnych mieszkańców Żarowa. Znajduje się tu także korespondencja zakładów. Stare mapy oraz grafiki katastralne, plany sytuacyjne miejsc związanych z Gminą Żarów. Przed i powojenne pocztówki pochodzące z całego terenu wchodzącego w skład Gminy Żarów. Reklamy, broszury oraz artykuły reklamowe poświęcone dawnych zakładom i fabrykom funkcjonujących w Gminie Żarów. Pisane lub drukowane wspomnienia dawnych lub teraźniejszych mieszkańców Gminy Żarów. Afisze z działalności kulturalniej i sportowej ośrodków kultury, kin, klubów piłkarskich oraz innych instytucji z terenu Gminy Żarów. Dyplomy, podziękowania, teczki oraz pamiątki głównie byłych pracowników największych zakładów chemicznych i szamotowych z terenu Gminy Żarów.

 1. Szkice koncepcyjne Ryszarda Waldemara Zamorskiego – „AKT” (ok. 1970) | 6 szt.
 2. Gazeta Żarowska nr 1 (1990) | 1 szt.
 3. Papier firmowy, naklejki i teczki reklamowe ŻZMO (lata 80-te XX wieku) | 54 szt.
 4. Kalendarz z grafikami Jacka Szumańskiego (1995) | 1 szt.
 5. Świat Katolicki Saarau-Laasan-Sasterhausen (1926-1931) | 3 szt.
 6. Informator ŻZMO (1972) | 1 szt.
 7. Grafika Kirchenportal zu Hohenposeritz (1850) | 1 szt.
 8. Cegiełka na odbudowę szpitala w Żarowie (1971) | 2 szt.
 9. Kartka odnowienia misji świętych w Żarowie (1971) | 1 szt.
 10. Reklama C. Kulmiz Maschinen-Fabrik (1908) | 1 szt.
 11. Reklama Saarauer Braunkoholen-Werke (1908) | 1 szt.
 12. Reklama C. Kulmiz Marienhutte Saarau (1923) | 6 szt.
 13. Pamiątka Spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Polsce (1979) | 1 szt.
 14. Reklama Vereinigte Chamottefabriken Stammfabrik Saarau (1850) | 1 szt.
 15. Gazeta „Baugewerks Zeitung” (1903) | 1 szt.
 16. Gazeta „Chemik Żarowski” (1968) | 1 szt.
 17. Broszury „Solidarności Ziemi Żarowskiej” (1989-1990) | 15 szt.
 18. Gazeta „Młody Komunard” (1988) | 1 szt.
 19. Gazeta „Kreis-Blatt” (1902) | 1 szt.
 1. Korespondencja Zakłady Chemiczne Pionki-Żarów (1961) | 1 szt.
 2. Szczegółowe sprawozdanie z turnieju piłki nożnej w Żarowie (2003) | 1 szt.
 3. Dokumenty Alojzego Maślankiewicza z Wierzbnej. Poszkodowany przez III Rzeszę Niemiecką (1989-1993) | 7 szt.
 4. Pamiątki Stanisława Białka – Żaroszamot S.A. (1985) | 7 szt.
 5. Dokumenty dot. majątku Burghaussa – Braslau (1885) | 5 kpl.
 6. Legitymacja pracownika ŻZMO (1952) | 1 szt.
 7. Akcja Silesia Verein Chemischer Fabriken (1928) | 1 szt.
 8. Projekt laboratorium ochrony środowiska w Żarowie (1988) | 6 szt.
 9. Zestaw map zasadniczych dot. Żarowa (1979) | 17 szt.
 10. Projekt schodów ewakuacyjnych w DZCH dla DW Kukułka (1987) | 2 szt.
 11. Projekt schronów dla DZCH w Żarowie (1986) | 1 szt.
 12. Rachunek za rozmowę telefoniczną oraz rachunek Pewex (1980) | 2 szt.
 13. Świadectwo szkolne mieszkańca Laasan (1896) | 1 szt.
 14. Reprodukcja mapy 462.234 Wierzbna (1994) | 1 szt.
 15. Książeczka BHP dla Żarowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych (1987) | 1 szt.
 16. Projekt adaptacji hotelu pracowniczego DZCH (1984) | 1 szt.
 17. Książeczki BHP dla DZCH (1963-1972) | 4 szt.
 18. Książeczka patrolowa Streifenbuch (1949) | 1 szt.
 19. Kalendarz z Silesia Verein Chemischer Fabriken (1936) | 1 szt.
 20. Legitymacja Odznaka Przodownika Pracy Socjalistycznej dla Mikołaja Sidora (1978) | 1 szt.
 21. Książeczka czeladnicza Gesinde-Dienstbuch (1909) | 1 szt.
 22. Książeczka pracy Arbeitsbuch Bockau (1930) | 1 szt.
 23. Książeczka pracy Arbeitsbuch Emil Hansel (1913) | 1 szt.
 24. Książeczka pracy Arbeitsbuch Saarau (1936) | 1 szt.
 25. Dokument Bescheinigung Waldenburg Sasterhausen (1911) | 1 szt.
 26. Dokument C. Kulmiz Beamten (1921) | 1 szt.
 27. Karta pracy Arbeitskarte Eckersdorf (1945) | 1 szt.
 28. Dokument Bescheinigung Bauhutte Lassan (1925) | 1 szt.
 29. Dokumenty Gustava Weidlicha Saarau (1929-1933) | 4 szt.
 30. Dokument Gusstahl-Werke i Messer & Co (1929-1939) | 2 szt.
 31. Dokumenty urzędowe Jana Rokity (1946-1979) | 2 szt.
 32. Dokument patentowy Silesia Patentschrift (1942) | 1 szt.
 33. Projekt przepompowni centralnej oczyszczalni ścieków (1960-1969) | 1 szt.
 34. Bilet kolejowy Saarau-Jannowitz (1944) | 1 szt.
 35. Dokument Patentowy Silesia Republiky Ceskoslovenske oraz United States Patent Office (1938-1941) | 2 szt.
 36. Dokument Patentowy Silesia Patentschrift (1927-1933) | 1 szt.
 37. Bilet kolejowy Saarau-Nikolausdorf oraz Bilet Żarów-Wałbrzych (1944-1991) | 2 szt.
 38. Kopia listu z kapsuł czasu kaplicy cmentarnej (2016) | 1 szt.
 39. Dokument Paula Barth’a (1957) | 1 szt.
 40. Dokument handlowy Mannesmannrohren-Lager G.M.B.H (1939) | 1 szt.
 41. Dokument handlowy Mannesmannrohren und Eisenhandel G.M.B.H (1939) | 1 szt.
 42. Dokument handlowy Didier-Werke Werksgruppe Ost. (1939) | 1 szt.
 43. Dokument Didier-Werke R. Scholz (?) | 1 szt.
 44. Dokument Bescheinigung Bauhutte Lassan (1925) | 1 szt.
 45. Dokument Abkehrschein Saarau (1910) | 1 szt.
 46. Kalendarz Żaroszamot S.A (1996) | 1 szt.
 47. Plan sytuacyjny Silesia Verein Chemischer Fabriken (1898) | 1 szt.
 48. Plan Sytuacyjny Silesia-Woischwitz (1898) | 1 szt.
 49. Mapa katastralna C. Kulmiz Kallendorf (1926) | 1 szt.
 50. Projekt koncepcyjny Obiektu sportowego w Żarowie (1961) | 1 szt.
 1. Pocztówka Villa Schlösser (1933) | 1 szt.
 2. Fotografie Paula Wenzela (1910) | 2 szt.
 3. Fotografia komunijna Żarów (1985) | 1 szt.
 4. Pocztówka Schloss mit Gärtnerei Saarau (ok. 1916) | 1 szt.
 5. Pocztówka Schloss Saarau (1916) | 1 szt.
 6. Fotografie rodzinne: orszak pochrzebowy i pochód 1-majowy (lata 60-70-tych XX wieku) | 7 szt.
 7. Pocztówka Partie am Bahnhof Saarau (ok. 1910) | 1 szt.
 8. Fotografia nieznanej kobiety adresowana do Saarau (1903) | 1 szt.
 9. Pocztówka Neustrasse-Post-Saarau i. Schl (1920) | 1 szt.
 10. Pocztówka Partie an der Kirche Saarau (ok. 1918) | 1 szt.
 11. Fotografia – Kolejarze na stacji w Żarowie (1945) | 1 szt.
 12. Pocztówka Erste Saarauer Coffe-Rösterei mit Motorbetreib (ok. 1910) | 1 szt.
 13. Pocztówka Schweidnitzerstrasse (1916) | 1 szt.
 14. Pocztówka Grosse Feldstrasse (1912) | 1 szt.
 15. Pocztówka Schweidnitzerstrasse Saarau (1941) | 1 szt.
 16. Pocztówka Wurben Kr. Schweidnitz (1917) | 1 szt.
 17. Pocztówka Adler-Apotheke (1913) | 1 szt.
 18. Pocztówka Freibad Saarau (1930) | 1 szt.
 19. Foto-pocztówka wnętrze Marienhaus (1927) | 1 szt.
 20. Pocztówka Hotel Brodtkego (ok. 1915) | 1 szt.
 21. Pocztówka Saarau Schweidnitzer Strasse (ok. 1922) | 1 szt.
 22. Pocztówka Saarau Gartenstrasse (1921) | 1 szt.
 23. Fotografie ul. Dworcowa (1929-1979) | 3 szt.
 24. Pocztówka Schloss Conradswaldau bei Saarau (ok. 1915) | 1 szt.
 25. Pocztówka Hotel Schwarzer Adler Saarau (1936) | 1 szt.
 26. Fotografie epitafium i most żelazny z Lassan (1937) | 2 szt.
 27. Pocztówka Saarau Chamottenfabriken (1914) | 1 szt.
 28. Pocztówka Gruss aus Saarau Litho. (1906) | 1 szt.
 29. Pocztówka Gruss aus Saarau Litho. (1905) | 1 szt.
 30. Fotografie Kościoła katolickiego w Pożarzysku (lata 70-te XX wieku) | 5 szt.
 31. Pocztówka Marienhaus und Evangel. Pfarrhaus Saarau (1936) | 1 szt.
 32. Pocztówka Schloss Saarau (1914) | 1 szt.
 33. Pocztówka Consolidirte Saarau’er raunkoholenwerke (1909) | 1 szt.
 34. Pocztówka Litho. Ingramsdorf (1900) | 1 szt.
 35. Pocztówka Litho. Saarau (1900) | 1 szt.
 36. Pocztówka Karta pocztowa Saarau Gartenstrasse (1903) | 1 szt.
 37. Pocztówki przedwojenne okolicznościowe Domanze (1906-1915) | 5 szt.
 38. Pocztówka Marienhaus Saarau (1942) | 1 szt.
 39. Fotografia CDV Georga Daslera „z Chłopcem” (1919-1945) | 1 szt.
 40. Fotografie Osiedla Piastów w Żarowie (Lata 70-80 XX wieku) | 7 szt.
 41. Gmina Żarów i Piotrowice Świdnickie na trasie wyścigu Autotera 3 (1975) | 5 szt.
 42. Pocztówka Gruss aus Saarau (1900) | 1 szt.
 43. Pocztówka Schloss Saarau (1907) | 1 szt.
 44. Pocztówka Kulmizplatz 2 (ok. 1930) | 1 szt.
 45. Pocztówka Kulmiz Schloss (1904) | 1 szt.
 46. Pocztówka Kulmiz Strasse (ok. 1930) | 1 szt.
 47. Pocztówka Gruss aus Saarau Litho. (1897) | 1 szt.
 48. Pocztówka Schloss mit Park und Brucke Saarau (1924) | 1 szt.
 49. Pocztówka Ida und Marienhutte bei Saarau – Schloos (1908) | 1 szt.
 50. Pocztówka Gruss aus Bockau (1905) | 1 szt.
 51. Fotografia Księdza Tomasza Lipeckiego (reprodukcja) (1945) | 1 szt.
 52. Pocztówka Schloss Conradswaldau bei Saarau (1915) | 1 szt.
 53. Pocztówka Ingramsdorf (1937) | 1 szt.
 54. Pocztówka Kath. Kirche Ingramsdorf Elfriede Springer (1886-1959) | 1 szt.
 55. Pocztówka Luisenstrasse Saarau (1917) | 1 szt.
 56. Pocztówka Raabenberg-Terrasse (1904) | 1 szt.
 57. Pocztówka Silesia Verein Chemischer Fabriken (1947) | 1 szt.
 58. Zdjęcia żarowskich fotografów Wenzel-Krapp Saarau (1905-1910) | 3 szt.
 59. Pocztówka Schildau Bober adresowana do Saarau (1933) | 1 szt.
 60. Pocztówka Domanze Parkpartie (1914) | 1 szt.
 61. Pocztówki z krzyżami pokutnymi z Wierzbnej i Zastruża (1990) | 2 szt.
 62. Pocztówka Kulmitz Platz (1917) | 1 szt.
 63. Zestaw współczesnych kartek pocztowych (po 1945) | 49 szt.
 64. Pocztówki Żarów (1960-1969) | 11 szt.
 65. Pocztówka Conradswaldauer Strasse (1917) | 1 szt.
 66. Pocztówka Saarau Panoramen (1918) | 1 szt.
 67. Pocztówka Schloß-Park Saarau (1909) | 1 szt.
 68. Pocztówka Kath. Kirche  (1918) | 1 szt.
 69. Pocztówka Conradswaldauer Strasse (1906) | 1 szt.
 70. Pocztówka Saarau Litho. (1897) | 1 szt.
 71. Pocztówka Schloss Saarau (1915) | 1 szt.
 72. Pocztówka Saarau Litho. Nocna (1899) | 1 szt.
 73. Pocztówka Moltkestrasse und Kath. Kirche (1917) | 2 szt.
 74. Pocztówka Gesamtansicht der Chamottefabrik (1909) | 1 szt.
 75. Pocztówka Saarau Litho (1899) | 1 szt.
 76. Pocztówka Gasthaus Buschmuhle (1920) | 1 szt.
 77. Pocztówka Pitschen Felsengruppe (1945) | 1 szt.
 78. Pocztówka Kath. Kirche Ingramsdorf (1920-1929) | 1 szt.
 79. Pocztówka Conradswaldau (1905) | 1 szt.
 80. Pocztówka ul. Armii Krajowej w Żarowie (1960-1969) | 1 szt.
 81. Fotografia Sala w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarowie (?) | 1 szt.
 82. Fotografia Mecz (1996) | 1 szt.
 83. Fotografia Procesja na ul. Krasińskiego (1962) | 1 szt.
 84. Fotografia Kościół romański we Wierzbnej (1983) | 1 szt.
 85. Fotografia klasy 7b (1975) | 1 szt.
 86. Fotografia ul. Kwiatowa (1980) | 1 szt.
 87. Fotografia nieznanej kobiety z Saarau (1943) | 1 szt.
 88. Fotografie Georga Daslera (1945) | 8 szt.
 89. Fotografia Poczty w Imbramowicach (1920-1929) | 1 szt.
 90. Fotografie z Schweidnitzerstrasse 12 (?) | 2 szt.
 91. Fotografie z ul. Dworcowej i ul. Mickiewicza (1950-1969) | 2 szt.
 92. Fotografia Dom książki (1970-1979) | 1 szt.
 93. Fotografie ul. Wojska Polskiego (1970-1979) | 3 szt.
 94. Fotografie z pochodu pierwszomajowego Szkoły Podstawowej nr 1 (?) | 3 szt.
 95. Fotografia Społeczności DZCH (1970-1979) | 1 szt.
 96. Fotografia Ośrodka wypoczynkowego „Kukułka” (1960-1969) | 1 szt.
 97. Fotografie Pałacu w Siedlimowicach (1970-1979) | 2 szt.
 98. Fotografia Paula Sachera (1907) | 1 szt.
 99. Fotografie z Przyłęgowa, Żarowa oraz z miejsc niezidentyfikowanych (1950-1960) | 27 szt.
 100. Fotografie pracowników DZCH (1970-1979) | 22 szt.
 101. Fotografie obiektów DZCH oraz Silesia Verein Chemischer Fabriken (XIX wiek) | 18 szt.
 1. Obwoluta listu DZCH (1985) | 1 szt.
 2. Obwoluty listów ŻZMO i inne (1988-2003) | 9 szt.
 3. Obwoluta Paul Tscherner – Pitschen – Dampfmolkerei (1921) | 1 szt.
 4. Obwoluta listu Baustoff – Chamottefabriken (1923) | 1 szt.
 5. Obwoluty listów 1991-2007 UM i ŻZMO (1991-2007) | 3 szt.
 6. Obwoluta listu ŻZMO Żaroszamot S.A. (1997) | 1 szt.
 7. Kartki pamiątkowe z kościoła NSPJ w Żarowie (1967-2002) | 8 szt.
 8. Obwoluty listów Szamotownia (1991-2007) | 4 szt.
 9. Obwoluta listu Luft-Feldpost Saarau (1942) | 1 szt.
 10. Obwoluta listu UM w Żarowie oraz naklejki listu poleconego (2007) | 3 szt.
 11. Obwoluta listu Pożarzysko-Domanice (1952) | 1 szt.
 12. Obwoluta listu Saarau (1875) | 1 szt.
 13. Kartka korespondencyjna Warsztaty Mechaniczne ZSZ w Żarowie (lata 80-te XX wieku) | 1 szt.
 14. Obwoluta listu Saarau-Schweidnitz (ok. 1890) | 1 szt.
 15. Kartka korespondencyjna Vereinigte Chamottefabriken (1913) | 1 szt.
 16. Obwoluta Ida und Marienhutte Chemische Fabrik Silesia (XIX wiek) | 1 szt.
 17. Obwoluta listu „C. Kulmiz Ida und Marienhutte” (XIX wiek) | 1 szt.
 18. Obwoluta listu Żarowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych oraz naklejka listu poleconego (1991) | 1 szt. + 1 szt.
 19. Obwoluty listów Saarau-Ingramsdorf (1888-1889) | 2 szt.
 20. Kartka korespondencyjna Bienenzuchter Verein Saarau (1922) | 1 szt.
 21. Obwoluty listów Saarau-Ingramsdorf (1878-1902) | 2 szt.
 22. Obwoluta listu Żarowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych (1991) | 1 szt.
 23. Kartka korespondencyjna Saarau (1923) | 1 szt.
 24. Obwoluty listów Saarau-Ingramsdorf (1878-1911) | 3 szt.
 25. Zdjęcia Herberta Spitllera (1922-1936) | 5 szt.
 26. Dokument o żarowskiej centrali telefonicznej Siemens (1972) | 1 szt.
 27. Kartka świąteczno-noworoczna – „Przyszedłem, aby życie mieli” | 1 szt. (1972)
 28. Kartki okolicznościowe (1920-1936) | 20 szt.
 29. Kartka korespondencyjna z Leipzig do Didier-Werke (1939) | 1 szt.
 30. Kartka korespondencyjna z Streigau do Didier-Werke (1939) | 1 szt.
 31. Kartka korespondencyjna firmy Kulmiz G.M.B.H (1941) | 1 szt.
 32. Kartka korespondencyjna firmy E. Heymann (1939)| 1 szt.
 33. Kartka korespondencyjna Motors (1929) | 1 szt.
 34. Kartka korespondencyjna Sasterhausen (1939) | 1 szt.
 35. Kartka świąteczna – „Herzliche weihnachtz Grusse” (1921) | 1 szt.
 36. Kartka korespondencyjna Goethe (1932) | 1 szt.
 37. Kartka korespondencyjna Chamottefabriken (1911) | 1 szt.
 38. Kartka korespondencyjna Didier-Werke FMA (1939) | 1 szt.
 39. Kartka z życzeniami Hohenposeritz (1915) | 1 szt.
 1. Grafika Kościoła z Wierzbnej (1997) | 1 szt.
 2. Dyplomy Henryka Godka z Żarowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych  (1970-1985) | 1 szt.
 3. Afisz sportowy R.K.S Żarów – I.K.S Wrocław (1948) | 1 szt.
 4. Teczka „Żaroszamot” (1995) | 1 szt.
 5. Teczka „Dolnośląskie Zakłady Chemiczne Organika w Żarowie” (1995) | 1 szt.
 1. Książka Silesia-DZCH „Wagner Jahres-Bericht (1893) | 1 szt.
 2. Książka Silesia-DZCH (1908) | 1 szt.
 3. Książka Silesia-DZCH „Wagner Jahres-Bericht (1871) | 1 szt.
 4. Maszynopis Historia przemysłu DZCH (1984) | 1 szt.
 5. Projekt modernizacji zabytkowego pałacu w Mrowinach (1993) | 1 szt.
 1. Kartka korespondencyjna Gebr. Hohme. G (1940) | Segregator trzeci – 1 szt.
 2. Dokument Didier-Werke A. -G. Saarau (1939) | Segregator trzeci – 143 szt.
 3. Dokument Gottl. Ernst Wilms (1939) | Segregator trzeci – 1 szt.
 4. Dokument Mannesmannrohren und Eisenhandel (1939) | Segregator trzeci – 2 szt.
 5. Dokument Fabig  & Kuhn (1939) | Segregator trzeci – 1 szt.
 6. Dokument Korner & co (1939) | Segregator trzeci – 1 szt.
 7. Dokument Gustav Lewall (1939) | Segregator trzeci – 6 szt.
 8. Dokument A. Kramer (1939) | Segregator trzeci – 1 szt.
 9. Dokument Vereinigte Sauerstoffwerke (1939) | Segregator trzeci – 6 szt.
 10. Dokument Carl Lessing & Pohl (1939) | Segregator trzeci – 1 szt.
 11. Dokument Saarauer Grube (1939) | Segregator trzeci – 1 szt.
 12. Dokument Gebr. Hohme (1940) | Segregator trzeci – 2 szt.
 13. Dokument Albert Kuhn (1939) | Segregator trzeci – 1 szt.
 14. Dokument Axel Holtz (1940) | Segregator trzeci – 6 szt.
 15. Dokument Kurt Metius (1940) | Segregator trzeci – 2 szt.
 16. Dokument Hanomag-Schlepper-Vertrieb (1940) | Segregator trzeci – 1 szt.
 17. Dokument A. Jurzok (1940) | Segregator trzeci – 6 szt.
 18. Dokument Messer & co (1940) | Segregator trzeci – 5 szt.
 19. Dokument Vereinigte Zunder & Kabelwerke (1940) | Segregator trzeci – 1 szt.
 20. Dokument Edward Joensson (1940) | Segregator trzeci – 1 szt.
 21. Dokument Max Arthur Krause (1939) | Segregator trzeci – 1 szt.
 22. Dokument G. F. Lieder (1939) | Segregator trzeci – 1 szt.
 23. Dokument Meyer & Schmidt (1940) | Segregator trzeci – 3 szt.
 24. Dokument Union (1940) | Segregator trzeci – 2 szt.
 25. Dokument Brezlau Z.E (1939) | Segregator trzeci – 10 szt.
 26. Dokument Gebruder Bloeckner (1939) | Segregator trzeci – 1 szt.
 27. Dokument Aeg Allgemeine Elektrictats (1945) | Segregator trzeci – 1 szt.
 28. Dokument Krantz G.M.B.H (1940) | Segregator trzeci – 1 szt.
 29. Dokument Robert Zapp (1939) | Segregator trzeci – 1 szt.
 30. Dokument Arthur Wiersig (1940) | Segregator trzeci – 2 szt.
 31. Dokument Dr. Hans Gradl (1939) | Segregator trzeci – 1 szt.
 32. Dokument Kurt Haufe (1939) | Segregator trzeci – 3 szt.
 33. Dokument Louis Herrmann (1939) | Segregator trzeci – 3 szt.
 34. Dokument Karl Handle & Sohne (1939) | Segregator trzeci – 4 szt.
 35. Dokument Vereinigte Kugellagerfabriken (1940) | Segregator trzeci – 6 szt.
 1. Dokument Gebruder Bloeckner (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 2. Dokument Oberschlesiche Kesselwerke Gleiwitz (1939) | Segregator drugi – 3 szt.
 3. Dokument Gustav F. Gerdts-Bremen (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 4. Dokument Johann Gawlik (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 5. Dokument Kurt Meissner (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 6. Dokument Mayer & Schmidt (1939) | Segregator drugi – 2 szt.
 7. Dokument Messer & co (1939) | Segregator drugi – 5 szt.
 8. Dokument Dr. Hans Gradl (1939) | Segregator drugi – 3 szt.
 9. Dokument Guttler & Comp (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 10. Dokument Gebr, Hohme, Heidenau-Dresden (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 11. Dokument Didier-Werke A.G. (1939) | Segregator drugi – 9 szt.
 12. Dokument Gebr. Hofmann (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 13. Dokument Machinenfabrik Axel Holtz (1939) | Segregator drugi – 3 szt.
 14. Dokument Heinrich Hubner Hirschberg (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 15. Dokument F. W. Hofmann (1939) | Segregator drugi – 6 szt.
 16. List Arthur Jaeger (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 17. Dokument Arthur Jaeger (1939) | Segregator drugi – 2 szt.
 18. Dokument Deutsche Waffen und Munitionsfabriken A. G. (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 19. Rachunek Louis Herrmann Dresden (1939) | Segregator drugi – 8 szt.
 20. Rachunek Karl Handle & Sohne (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 21. Dokument Hannoversche Bahnindustrie G.M.B.H (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 22. Dokument Kurt Haufe Dresden (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 23. Dokument Stein & co Breslau (?) | Segregator drugi – 1 szt.
 24. Dokument J. Ed. Wunderle Mainz-Kastel (1937) | Segregator drugi – 2 szt.
 25. Dokument Werkstoff Ratgeber (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 26. Dokument Robert Zapp Krup Stahl (1939) | Segregator drugi – 4 szt.
 27. Dokument Wilhelm Gebauer (?) | Segregator drugi – 1 szt.
 28. Dokument Th. Goldschmidt A.G (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 29. Dokument Lokomotiv und Strassenwaizenfabrik Smoschewer & co (1939) | Segregator drugi – 2 szt.
 30. Rachunek Hirsch & Wolf Baugerschaft (1939) | Segregator drugi – 5 szt.
 31. Dokument Erich Knocher & co (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 32. Dokument Vereingte Kugellagerfabriken (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 33. Reklama Aeb Allgemeiner-Elektromanget-Bau (1939) | Segregator drugi – 3 szt.
 34. Dokument Wilh. Kolbe (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 35. Dokument Fritz Neutschel Breslau (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 36. Dokument Neyer & Lorenz (1939) | Segregator drugi – 3 szt.
 37. C. Kulmiz Breslau 2 (1940) | Segregator drugi – 2 szt.
 38. Dokument Muller & Richter (1940) | Segregator drugi – 4 szt.
 39. Dokument Betriebsvorichriften (1915) | Segregator drugi – 1 szt.
 40. Dokument Eisenbahnbau-Gesellschaft Backer & co (1939) | Segregator drugi – 8 szt.
 41. Dokument Max Grabner (1939) | Segregator drugi – 2 szt.
 42. Dokument Motor-Industrie Schweidnitz (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 43. Dokument Maffit (1939) | Segregator drugi – 3 szt.
 44. Dokument Argon-Bohrolextrakt (?) | Segregator drugi – 1 szt.
 45. Dokument Gottfried Hagen (?) | Segregator drugi – 1 szt.
 46. Dokument Wilhelm Witte vdi Magdeburg (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 47. Dokument Schmier-Tabelle (?) | Segregator drugi – 1 szt.
 48. Dokument Wunsche Leipzig (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 49. Reklama Preislifte fur Befen (?) | Segregator drugi – 1 szt.
 50. Dokument Bluhlampen Erneuerung (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 51. Dokument Motorenfabrik Deutz (1928) | Segregator drugi – 1 szt.
 52. Dokument Deutsche Ferozell Gesellschuft (1931) | Segregator drugi – 1 szt.
 53. Dokument Zello-Putztucher (1940) | Segregator drugi – 1 szt.
 54. Rachunek Fried. Krupp Grusonwerk (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 55. List Erwin Mecke (1940) | Segregator drugi – 1 szt.
 56. List Mangeringhausen (1940) | Segregator drugi – 1 szt.
 57. List Gustav Lewall (1939) | Segregator drugi – 6 szt.
 58. List A. Kramer (1939) | Segregator drugi – 3 szt.
 59. List Lessing & Pohl (1939) | Segregator drugi – 2 szt.
 60. List G. F Lieder (1939) | Segregator drugi – 2 szt.
 61. List Mannesmannrohren und eisenhandel G.B.M.H (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 62. Dokument Gielow & Schlutius (1940) | Segregator drugi – 1 szt.
 63. Dokument Hanomag=Schlepper-Vertrieb (1939) | Segregator drugi – 1 szt.
 64. Rachunek Willy Fentsch (1940) | Segregator drugi – 1 szt.
 65. Dokument Portlan-Cementwerke (1929) | Segregator drugi – 1 szt.
 66. Dokument Stettiner Chamotte-Fabrik Actien-Gesellschaft (1929) | Segregator drugi – 1 szt.
 67. Dokument Didier-Berlin (1929) | Segregator drugi – 5 szt.
 1. Dokument W. Nitschmann & Sohne (1939) | Segregator pierwszy – 5 szt.
 2. Rachunek Nife Stahlakkumulatoren Gesellschaft (1939) | Segregator pierwszy – 7 szt.
 3. Dokument Georg Nickel (1939) | Segregator pierwszy – 2 szt.
 4. Dokument Neyer & Lorenz (1939) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 5. Dokument Minimax (1940) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 6. Dokument Heinrich Morjan (1940) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 7. Dokument Gebr. Hohme, Heidenau- Dresden (1940) | Segregator pierwszy – 3 szt.
 8. Dokument Kugelfischer (1939) | Segregator pierwszy – 2 szt.
 9. Dokument Vereinigte Kugellagerfabriken a.-g (1939) | Segregator pierwszy – 4 szt.
 10. Dokument Hanomag (1940) | Segregator pierwszy – 2 szt.
 11. Dokument F. Ernst Jacobi Erben (1938) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 12. Dokument Arthur Jaeger (1939) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 13. Dokument Louis Herrmann Dresden A 24 (1939) | Segregator pierwszy – 2 szt.
 14. Rachunek Vereinigte Sauerstoffwerke (1940) | Segregator pierwszy – 22 szt.
 15. Rachunek (?) (1940) | Segregator pierwszy – 2 szt.
 16. Rachunek Korner & co (1940) | Segregator pierwszy – 3 szt.
 17. Dokument Didier-Werke (1939) | Segregator pierwszy – 22 szt.
 18. Dokument Robert Zapp (1939) | Segregator pierwszy – 2 szt.
 19. Dokument Gebr. Korn (1940) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 20. Dokument Klockner Humboldt-Deutz (1940) | Segregator pierwszy – 6 szt.
 21. Karta kalendarzowa Schamotte-Gleiwitz (?) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 22. Dokument Grutzner & Knauth (1939) | Segregator pierwszy – 2 szt.
 23. Dokument C. Kulmiz Breslau 2 (1940) | Segregator pierwszy – 6 szt.
 24. Dokument Eisenbahnbau-Gesellschaft Becker & co G.M.B.H (1929) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 25. Maszynopis (?) (?) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 26. Maszynopis Abschrift An Abteilung Buchhaltung (?) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 27. List Vereinigte Kugellagerfabriken (1939) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 28. List Maffit-Ges. (1939) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 29. List Arthur Jaeger (1939) | Segregator pierwszy – 2 szt.
 30. Dokument Breslau  Leer Emballagen (1939) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 31. Dokument Kontigen te Kennziffern (1939) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 32. Dokument Motorschutzschalter (1939) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 33. Dokument Bed. M. Nr 431 (1939) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 34. Dokument Flaschenschleifmaschine Werkstatt (1939) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 35. Dokument Axel Holtz Maschinenfabrik Streigau (1939) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 36. Dokument Messer & co Berlin (1939) | Segregator pierwszy – 6 szt.
 37. Tabela Hirich u. Bolf. Lassan – Gegenstand (1939) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 38. Dokument Bergmann-Elektricitats-Werke (1928) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 39. Dokument G. F. Lieder (1939) | Segregator pierwszy – 6 szt.
 40. Rachunek Chemische Industrie Walter Mohle (1940) | Segregator pierwszy – 4 szt.
 41. Dokument Friedr Carl Lessing & Pohl (1939) | Segregator pierwszy – 2 szt.
 42. List Schmierplan (?) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 43. Maszynopis Onfallverhutung (1938) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 44. Rachunek Fried. Krupp Grusonwerk (1940) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 45. Dokument Karl Handle & Sohne (1939) | Segregator pierwszy – 2 szt.
 46. J.H Lerch & co (1940) | Segregator pierwszy – 5 szt.
 47. Rachunek Knufermann & Middendorf (1940) | Segregator pierwszy – 2 szt.
 48. Rachunek Albert Kuhn (1940) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 49. Dokument Gustav Lewall (1939) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 50. Dokument Mannesmannrohren und Eisenhandel (1939) | Segregator pierwszy – 4 szt.
 51. Dokument Julius Wetter (1939) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 52. Dokument Gielow & Schlutius (1940) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 53. List Graf Sauerma’sche (1920) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 54. Rachunek G. F Lieder G.M.B.H (1940) | Segregator pierwszy – 6 szt.
 55. Dokument MaschinenFabrik Axel Holtz (1940) | Segregator pierwszy – 5 szt.
 56. Dokument Wilhelminenhutte Modlau (1939) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 57. Rachunek Bader & Halbig (1939) | Segregator pierwszy – 4 szt.
 58. Dokument Dr. Hans Gradl (1939) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 59. Dokument Walter Nierich (1939) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 60. Dokument Hermann Koebe (1939) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 61. Dokument A. Kramer (1939) | Segregator pierwszy – 2 szt.
 62. Rachunek Deutsche Ferroyel Gesellschuft (1931) | Segregator pierwszy – 2 szt.
 63. Dokument Max Arthur Krause (1939) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 64. Rachunek Hans G. Niemz (1941) | Segregator pierwszy – 3 szt.
 65. Dokument Vereingte ChamotteFabriken C. Kulmiz (1925) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 66. Dokument Wunner & co (1939) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 67. Dokument Vereinigte Oberschlesische Huttenwerke (1939) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 68. Dokument Mineraloel-Raffinerie August Korff (1939) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 69. Rachunek Alfred Nussbaum & co (1941) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 70. List Herrn Stiller (1940) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 71. Dokument Didier-Werke Ohne Anschreiben (1939) | Segregator pierwszy – 3 szt.
 72. Rachunek Baderserhebung (1939) | Segregator pierwszy – 1 szt.
 1. Znaczek z datownikiem Saarau i zalepka listu poleconego Saarau (1908) | 2 szt.
 2. Zalepka pocztowa „Verwaltung der Majorats Herrschaft Laasan (XIX-XX w) | 1 szt.
 3. Znaczki z datownikiem Saarau (Kr. Schweidnitz) (1922) | 2 szt.
 4. Znaczek Saarau-Würben-Konradswaldau-Schweidnitz (1933-1939) | 5 szt.
 5. Znaczek z datownikiem Saarau (1934) | 1 szt.
 6. Zalepka Würben (ok. 1900) | 1 szt.
 7. Znaczek z datownikiem Ingramsdorf (1899) | 1 szt.
 8. Znaczek Znaczek Norddeutscher Postbezirk Saarau (XIX wiek) | 1 szt.
 9. Znaczki z prostokątnym datownikiem Saarau (XIX wiek) | 2 szt.
 10. Znaczek Saarau (1934)| 1 szt.
 11. Znaczki z datownikiem Saarau (XIX wiek) | 2 szt.
 12. Stempel prostokątny poczty w Saarau (XIX wiek) | 2 szt.
 13. Znaczki z datownikiem Saarau (XIX wiek) | 3 szt.
 14. Znaczek Kasowany Saarau (1873) | 1 szt.
 1. Obraz „Silesia” – Theo Johannes Mann (1942) | 1 szt.

/ Chcesz pomóc rozwijać projekt?

Skontaktuj się z Fundacją Inicjatywa B

www.inicjatywab.pl

www.facebook.com/fundacjainicjatywab

kontakt@inicjatywab.pl

781 041 989

Działamy na terenie Miasta i Gminy Żarów

www.bibliotekadziedzictwa.pl

www.facebook.com/bibliotekadziedzictwa

kontakt@bibliotekadziedzictwa.pl