POZYSKANE DOKUMENTY W ROKU 2017

Poznaj archiwalia pozyskane na Regał pamięci w roku 2017

ROK 2017

W roku 2017 dzięki dobrowolnym wpłatom mieszkańców Gminy Żarów, zakupiliśmy 40 grup dokumentów za kwotę: 3013,07 PLN. Kolejne 34 zestawy, zostały przekazana bezpłatnie w formie darowizny.

Koszulka 58-130
Biblioteka dziedzictwa Podsumowanie roku 2017