-

DOKUMENTY POZYSKANE W 2017 ROKU

W ramach projektu: Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów, organizatorzy przedsięwzięcia: Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl przy współpracy z żarowską Biblioteką Publiczną, w roku 2017 zdeponowali na Regale pamięci ponad 1000 unikatowych archiwaliów (są to dokumenty, fotografie, gazety, listy, mapy, pocztówki, reklamy, wspomnienia, afisze, dyplomy itp.). Dzięki dobrowolnym wpłatom mieszkańców Gminy Żarów, zakupiliśmy 40 grup dokumentów za kwotę: 3013,07 PLN. Kolejne 34 zestawy, zostały przekazana bezpłatnie w formie darowizny. Poza archiwizacją, digitalizacją i upowszechnianiem pozyskanych zbiorów, zorganizowaliśmy 8 spotkań przy Regale pamięci, w ramach których odbywały się prace zbiorowe nad dokumentami, prelekcje i spotkania autorskie.

-