POZYSKANE DOKUMENTY W ROKU 2018

Poznaj archiwalia pozyskane na Regał pamięci w roku 2018

ROK 2018

W roku 2018 dzięki dobrowolnym wpłatom mieszkańców Gminy Żarów, zakupiliśmy 64 eksponatów: 3813,99 PLN. Kolejne 27 zestawy, zostały przekazana bezpłatnie w formie darowizny.

Koszulka 58-130
Biblioteka dziedzictwa Podsumowanie roku 2018