POZYSKANE DOKUMENTY W ROKU 2019

Poznaj archiwalia pozyskane na Regał pamięci w roku 2019

ROK 2019

W roku 2019 dzięki dobrowolnym wpłatom mieszkańców Gminy Żarów, zakupiliśmy 36 archiwaliów za kwotę: 3299,58 PLN. Kolejne 18 zestawów, zostały przekazana bezpłatnie w formie darowizny.

Koszulka 58-130
Biblioteka dziedzictwa Podsumowanie roku 2019