/ BIBLIOTEKA DZIEDZICTWA Z DOTACJAMI

Biblioteka dziedzictwa – Nowoczesny sposób prezentacji lokalnej historii…

Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra oraz w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.

Muzeum Historii Polski

Patriotyzm Jutra

Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów – Projekt z zakresu edukacji historycznej na wniosek, który złożyła Fundacja Inicjatywa B w programie Patriotyzm Jutra, otrzymała dofinansowanie na realizację szeregu działań i rozwój projektu w wysokości: 25 000 zł.

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Wspólnie dla dziedzictwa

Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów na wniosek, który złożyła Fundacja Inicjatywa B w programie Wspólnie dla dziedzictwa, otrzymała dofinansowanie na realizację szeregu działań i rozwój projektu w wysokości: 32 050 zł.