Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987

Poznaj kolejny dokument, który buduje świadomość i pamięć o Gminie Żarów. Organizatorzy projektu dokładają wszelkich starań, aby pozyskane materiały zostały odpowiednio zdigitalizowane i opisane w miarę Naszych możliwości.

Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987

Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego w Żarowie powstała w marcu 1987 roku na zlecenie Urzędu Miejskiego w Żarowie. Opracowanie stworzyło Biuro Studiów i Projektów Rozwoju Rolnictwa „Biprozet” (pracowania rolna we Wrocławiu, 50-104 Wrocław, ul. Łaciarska 4).

Dokument składający się z 36 stron zawiera: „Metryczkę parku-ogrodu”, w której wskazano że park w Żarowie ma charakter romantyczny, dendrologiczny i powstał ok. 1860 roku (z uzupełnieniami z przełomu XIX i XX wieku). Wskazano, że: powierzchnia parku wynosi 4,7 ha (a całe założenie 10,9 ha), wykonano pomiar sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500, nie przeprowadzono inwentaryzacji zieleni.

W ewidencji znajduje się „Krótka analiza historyczna parku w Żarowie”, składająca się z 10 stron maszynopisu a w niej: charakterystyka stanu istniejącego (na 1987 rok), skrócona inwentaryzacja roślin, analiza stopnia zachowania układu zabytkowego, rola obiektu w krajobrazie.

Poza analizą tekstową w opracowaniu na tekturowych planszach wklejono 22 fotografie żarowskiego parku i okraszono je podpisem, dołączono plan sytuacyjny (wraz z legendą) parku z zaznaczonym drzewostanem i istniejącymi zabudowaniami.

W ewidencji żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego z 1987 roku, znajduje się 22 fotografie o wymiarach 13 cm x 18 cm z podpisami:

 1. Buk pospolity w odm. purpurowej w zalesionej części parku.
 2. Południowo-wschodnia część parku.
 3. Południowa część parku z Sosną Limbą.
 4. Wschodnia część parku.
 5. Środkowo-wschodnia część parku z murowaną sceną.
 6. Widok na zalesioną część parku.
 7. Fragment południowej części parku.
 8. Fragment parku ze sceną i sztuczną grotą.
 9. Budynek mieszkalny usytuowany po wschodniej stronie parku.
 10. Fragment parku.
 11. Polana parkowa z grupą Cypryśników Błotnych.
 12. Północno-wschodnia część parku.
 13. Północno-zachodnia część parku.
 14. Północno-zachodnia część parku ze skarpą terenową.
 15. Fragment parku.
 16. Widok na budynek mieszkalny od strony ul. Zamkowej.
 17. Odcinek muru ceglanego usytuowanego przy ul. Zamkowej.
 18. Fragment zabytkowej alei dębowej.
 19. Boisko sportowe.
 20. Widok na park od strony boiska.
 21. Północna część założenia.
 22. Fragment alei dębowej.

Pobierz zdigitalizowany dokument

Prezentowany dokument posiada licencję CC-BY-NC-SA 3.0 PL: Wolne licencje Creative Commons: możliwość nieograniczonego, nieodpłatnego i niewyłączne korzystania z dzieła, aczkolwiek z wyraźnym zapisem o pochodzeniu dokumentu.

Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (1)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (2)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (3)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (4)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (5)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (6)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (7)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (8)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (9)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (10)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (11)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (12)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (13)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (14)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (15)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (16)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (17)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (18)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (19)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (20)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (21)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (22)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (23)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (24)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (25)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (26)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (27)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (28)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (29)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (30)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (31)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (32)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (33)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (34)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (35)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 dokument (36)
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 plan
Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego 1987 plan (2)
Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987 (12)
Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987 (1)
Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987 (2)
Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987 (3)
Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987 (4)
Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987 (5)
Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987 (6)
Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987 (7)
Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987 (8)
Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987 (9)
Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987 (10)
Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987 (11)
Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987 (13)
Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987 (14)
Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987 (15)
Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987 (16)
Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987 (17)
Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987 (18)
Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987 (19)
Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987 (20)
Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987 (21)
Ewidencja żarowskiego założenia ogrodowo-parkowego 1987 (22)

Tłumaczenie dokumentu lub inne informacje

Dokument został przekazany bezpłatnie na Regał pamięci przez Urząd Miejski w Żarowie, za co dziękujemy! Szczególne podziękowania kierujemy do zastępcy burmistrza: Przemysława Sikory oraz kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji: Piotra Weilanda. Ewidencję założenia ogrodowo-parkowego można oglądać na Regale pamięci w szufladzie: „Mapy/Dokumenty”.

Wiadomość dla osób niemieckojęzycznych

Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlich willkommen auf der Webseite „Bibliothek des Erbes des Saarauer Landes”. Wir sind eine Gruppe junger Leute aus der Stadt Saarau/Zarow und Umgebung. Wir möchten die Geschichte unserer Stadt und Region Saarau/Zarow bewahren. Alles was wir sammeln präsentieren wir im Internet, damit dieses Material erhalten bleibt und für jedermann zugänglich ist. Unsere Homepage hat einen nichtkommerziellen Charakter. Wir suchen Informationen und Material zur Geschichte der Stadt und des Umlandes. Interessiert sind wir an Ansichtskarten, Landkarten, Fotos, Briefbögen, Werbematerial und allem was in Verbindung zur Geschichte unserer Stadt steht. Wir sind sehr an Kontakt zu ehemaligen Saarauern oder deren Nachkommen interessiert. Wir laden alle Interessierten zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit ein.

Wenn Sie sind im Besitz solcher gesuchten Informationen oder Materialien sind, dann bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen. e-Mail-Adresse: kontakt@inicjatywab.pl

Specyfikacja dokumentu

Poniżej przedstawiamy najważniejsze cechy charakterystyczne materiału historycznego, który pozyskano na Regał pamięci w ramach projektu: Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów.

ROK

1987

TYP

Ewidencja

TŁUMACZENIE

Brak tłumaczenia

ILOŚĆ STRON / SZTUK

36 str.

DIGITALIZACJA

Tak

WARTOŚĆ ZAKUPU

Darowizna

Informacje ogólne

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami, które zostały stworzone przez organizatorów projektu: „Biblioteka Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej”. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz e-mail.

Udostępnianie dokumentu

Drogi gościu „Biblioteki dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów”, jeżeli chcesz pobrać niniejszy dokument w wysokiej rozdzielczości, zapraszamy do kontaktu z Fundacją Inicjatywa B lub Stowarzyszeniem Labiryntarium.pl. Z wielką przyjemnością udostępnimy Ci zdigitalizowaną kopię dokumentu w dowolnym formacie graficznym.

Zapraszamy na Regał pamięci

Jeżeli chcesz zobaczyć oryginały prezentowanych dokumentów, zapraszamy do odwiedzenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów, gdzie stoi Nasz „Regał pamięci”. W bibliotece bezpłatnie obejrzysz wszystkie zakupione materiały i inne artefakty znajdujące się na instalacji.

Pomóż rozbudować Naszą wiedzę

Jeżeli posiadasz informacje, które pozwolą Nam rozszerzyć wiedzę na temat prezentowanych przez Nas materiałów historycznych zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem Labiryntarium.pl oraz Fundacją Inicjatywa B.

Masz coś do dodania?

Możesz także napisać kontakt@inicjatywab.pl