Każdy projekt artystyczny, kulturalny lub historyczny ma swoich autorów. O nich już wiemy.

Warto jednak powiedzieć kilka słów o partnerach, sponsorach oraz pasjonatach, którzy pomagają organizatorom tworzyć projekt: „Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów”.

Tłumaczenie materiałów

Większość materiałów oraz dokumentów tłumaczona jest przez Pana Zbigniewa Malickiego, za co serdecznie dziękujemy!

Druk materiałów promocyjnych i merytorycznych

Wszystkie materiały pełniące funkcję opisową oraz promocyjną, drukowane są przez Agencję Reklamową Geospace, za co serdecznie dziękujemy!

Konsultacje

Podczas analizy pozyskanych dokumentów, zasięgamy konsultacji u lokalnych pasjonatów historii m.in.: jest nim Pan Marek Wąsowski oraz Pan Zbigniew Malicki.

Strona internetowa oraz Regał pamięci

Projekt: „Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów” nie może funkcjonować bez strony internetowej, gdzie publikujemy zdigitalizowane i opisane materiały historyczne i kulturowe. Poza przestrzenią internetową dysponujemy „Regałem pamięci”, w którym zdeponowane są wszystkie pozyskane przez organizatorów dokument dotyczące regionu 58-130. Dziękujemy za okazaną pomoc w kwestiach organizacyjnych, merytorycznych, edukacyjnych oraz finansowych, wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania i dalszego rozwoju projektu: „Biblioteka Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Gminy Żarów”.

Strona biblioteki dziedzictwa

Została stworzona przez firmę YOSOFTWARE, za co dziękujemy! Dzięki Wam możemy prezentować wszystkie pozyskane materiały!

Regał pamięci

Został wykonany przez firmę BRAVILLA, za co dziękujemy! Dzięki Wam możemy prezentować wszystkie pozyskane materiały!