POZYSKANE DOKUMENTY W ROKU 2020

Poznaj archiwalia pozyskane na Regał pamięci w roku 2020

ROK 2020

W roku 2020 dzięki dobrowolnym wpłatom mieszkańców Gminy Żarów, zakupiliśmy 25 archiwaliów za kwotę: 2395,00 PLN. Kolejnych 18 dokumentów/zestawów, zostało przekazanych bezpłatnie w formie darowizny.

Koszulka 58-130
Biblioteka dziedzictwa Podsumowanie roku 2020